Τεχνική Υπηρεσία

Σκοπός

Η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1971 με την αριθμ. 160282
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία υπαγόμενη στον Προϊστάμενο Γραμματείας. Αντικείμενό της είναι η μελέτη, η εκτέλεση και η συντήρηση των κάθε φύσεως κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και οι διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων αυτών.

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για τη δομή και οργάνωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που παρέχονται (π.χ. on-line δήλωση βλαβών, στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό, πληροφορίες για το Τεχνικό Συμβούλιο, ανακοινώσεις- νέα (όπως Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί), πληροφόρηση σχετικά με τα νέα έργα
στην Πανεπιστημιούπολη, κ.λπ.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κτήριο Φοιτητικών Κατοικιών - Β'  Όροφος

Τηλ.: 2651005380
fax.:  2651005393

E-mail:
techserv@cc.uoi.gr
Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  - Αριθμ. 02.36/1140