Σύνθεση Τεχνικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη

 1. Βασίλειος Καλπακίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρόεδρος).
 2. Λυσίμαχος-Παύλος Κόντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 3. Κωνσταντίνος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Κωνσταντίνος Κάτσικας, ΠΕ Μηχανικών – εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Γεώργιος Χήτας. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου.
 6. Νικόλαος Ντζόϊδος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ – εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Αναπληρωμτικά Μέλη

 1. Αλκιβιάδης Παϊπέτης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Αναπληρωτής Πρόεδρος).
 2. Νεκταρία-Μαριάνθη Μπάρκουλα, Αναπληρωτής Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 3. Γεώργιος Σμύρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Κωνσταντίνος Έξαρχος, ΠΕ Μηχανικών – εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Νικόλαος Καλτσούνης , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου.
 6. Ελευθέριος Ντούρος, Πτυχ. Μηχ. Υπομ. ΕΔΕ, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).
Close Menu