Εγκαταστάσεις

Κείμενο για τις εγκαταστάσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Πανεπισημιούπολη

 1. Θέση-Προσπελάσεις
  Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στην κατεύθυνση προς τα Δωδωναία χωριά, κι είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση Πανεπιστημιουπόλεις στην Ελλάδα.
  Η πρόσβαση από την πόλη είναι εύκολη, κατ’ ευθείαν από το δρόμο που οδηγεί στα Δωδωναία χωριά συντόμως δε και από τον νέο περιφερειακό που κατασκευάζεται, και γίνεται είτε με αστική συγκοινωνία είτε με αυτοκίνητο.
  Βασικά υπάρχουν δύο τρόποι προσπέλασης. Ο κύριος τρόπος προσπέλασης είναι από το νοτιοανατολικό άκρο του γηπέδου, όπου δρόμος διπλής κυκλοφορίας με νησίδα στη μέση οδηγεί σε κυκλική πλατεία από την οποία εκκινούν δρόμοι προς τις άλλες τρείς κατευθύνσεις, συνδεόμενοι μεταξύ τους και προσπελαύνοντες το σύνολο των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων.
  Ο εναλλακτικός τρόπος προσπέλασης είναι από τον δρόμο που οδηγεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο οποίος αποκόπτει μάλιστα ένα μικρό τμήμα του πανεπιστημιακού γηπέδου στο βορειοανατολικό άκρο του.
 2. Γήπεδο
  Η Πανεπιστημιούπολη καλύπτει έκταση 3.500 στρεμμάτων με εκτεταμένες περιοχές πρασίνου που περιβάλλουν τα κτιριακά συγκροτήματα, στα οποία στεγάζονται οι Σχολές και οι άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το γήπεδο, αφαιρουμένου του χώρου που δόθηκε για την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έχει σχήμα περίπου τραπεζοειδές, με μία ακανόνιστη εξοχή στη νοτιοδυτική γωνία του.
  Το γήπεδο βρίσκεται στις υπώρειες του ορεινού όγκου της Πίνδου και παρουσιάζει κλίσεις της τάξης του 5% προς δυσμάς.
  Η περιοχή ήταν μάλλον χέρσα στο παρελθόν, σήμερα όμως έχει φυτευτεί μεγάλο μέρος της.
  Μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες της Πανεπιστημιούπολης είναι το παλαιό Μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου της Δουρούτης, κτισμένο τον 18ο αιώνα, το οποίο πρόσφατα αναπαλαιώθηκε, για να χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας επισκεπτών του Πανεπιστημίου.
 3. Κτίρια
  Τα κτίρια, συνολικού εμβαδού 230.000 τ.μ., περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας, φοιτητικών και ερευνητικών εργαστηρίων, γραφείων και Βιβλιοθηκών. Μαθήματα σε μεγάλα ακροατήρια γίνονται στα αμφιθέατρα, ενώ για επιστημονικά συνέδρια κι οι άλλες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο του νεόδμητου κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
  Η χωροταξική διάταξη, όπως προβλέφθηκε από το αρχικό ρυθμιστικό σχέδιο της δεκαετίας του ’60, προβλέπει μία διάταξη παράλληλη με την πρόσοψη και τις κλίσεις του γηπέδου, ήτοι με τον άξονα βορρά-νότου.
  Στο πνεύμα αυτό αναπτύσσονται τα συγκροτήματα των διαφόρων σχολών, καθώς και τα λοιπά κτίρια (π.χ. μεταβατικό, βιβλιοθήκη κλπ.). Δυο μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα στεγάζουν τις φοιτητικές κατοικίες σε μικρή απόσταση από τη Φοιτητική Λέσχη και ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων το οποίο περιλαμβάνει το φοιτητικό εστιατόριο και την αίθουσα Τελετών. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται η «Φηγός», το εστιατόριο όπου η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα καλό γεύμα ή να εορτάσουν ένα χαρούμενο γεγονός όπως είναι η απονομή των πτυχίων.

Το οικόπεδο

Το οικόπεδο που διατίθεται από το Πανεπιστήμιο για την ανέγερση του πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του γηπέδου της Πανεπιστημιούπολης, δίπλα από το κτίριο της 1ης Εφαρμογής.

Το οικοδομικό τετράγωνο ορίζεται από τον δημόσιο δρόμο που οδηγεί στα Δωδωναία χωριά, τον δρόμο που οδηγεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και δύο δρόμους του εσωτερικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης, εκ των οποίων ο δυτικός περιλαμβάνει και υπαίθριο χώρο στάθμευσης.

Στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο είναι γενικά αδόμητο ως σήμερα, και δη στο νότιο τμήμα του είναι κτισμένος ο μετεωρολογικός σταθμός του Πανεπιστημίου, που προσπελαύνεται από τον κάθετο δρόμο του εσωτερικού οδικού δικτύου. Ο σταθμός αυτός ανήκει στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Τομέα Αστρογεωφυσικής του Τμήματος Φυσικής και χρησιμοποιείται από επιστημονικό προσωπικό του τομέα αυτού. Ο μετεωρολογικός σταθμός λειτουργούσε στην Πανεπιστημιούπολη από το 1969 στη θέση που σήμερα είναι το Τεχνολογικό Πάρκο και μεταστεγάστηκε προ διετίας στη σημερινή του θέση, σε νεότευκτο κτίριο.

Η ύπαρξη του Μ.Σ. δημιουργεί δεσμεύσεις στο υπό μελέτη κτίριο, διότι σύμφωνα με τον Τομέα Αστρογεωφυσικής του Τμήματος Φυσικής απαιτείται η ελεύθερη απόστασή του από αυτόν, που είναι συνάρτηση του ύψους του νέου κτιρίου, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως ο άνεμος, η ηλιακή ακτινοβολία κλπ.

Πέραν του Μ.Σ. στο οικόπεδο υπάρχει μόνο βλάστηση, αποτελούμενη κυρίως από δενδροστοιχία βαίνουσα παράλληλα με το δρόμο στάθμευσης, και σε απόσταση 3,5 μ. από αυτή θαμνοστοιχία, που αμφότερες ακολουθούν την οριογραμμή του οικοπέδου. Ειδικά η ψηλή φύτευση κρίνεται διατηρητέα. Η πρόσβαση του οικοπέδου γίνεται σαφώς από τον διευρυμένο δρόμο-χώρο στάθμευσης.

Οι κλίσεις του είναι ανάλογες των γενικών κλίσεων του όλου γηπέδου, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω (~4%), οπότε εξασφαλίζεται η βατότητα των ΑΜΚ.

Πολεοδομικά στοιχεία

 1. Η επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών (υδραυλικών, θέρμανσης, ηλεκτροστασίων, λεβητοστασίων, ανελκυστήρων, αντλιοστασίων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εκτός των δικτύων δεδομένων – τηλεφώνων, κ.λπ.) και η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και ομαλή λειτουργία τους.
 2. Η μέριμνα για την ετοιμότητα και λειτουργία των εφεδρικών συστημάτων των παροχών υποδομής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, των συστημάτων ασφαλείας και πυρασφαλείας, των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και δικτύων της Πανεπιστημιούπολης.
 3. Η κατάρτιση και η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής και περιοδικής συντήρησης.
 4. Η τήρηση βιβλίων (μητρώων) εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, κ.λπ.
 5. Η τήρηση ενεργού αρχείου κατασκευαστικών σχεδίων των εγκαταστάσεων, οδηγιών χρήσεως και φυλλαδίων των συσκευών και των μηχανημάτων.
 6. Η μέριμνα για τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.
 7. Η μέριμνα για τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού υλικού καθώς και ανταλλακτικών.
 8. Η τήρηση και ενημέρωση των προβλεπόμενων βιβλίων κίνησης αποθήκης για τα υλικά που διατίθενται.
 9. Ο συντονισμός και η επίβλεψη των συνεργείων της υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων.
 10. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών επισκευών συντήρησης και λειτουργίας όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης.
 11. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητας του και η προώθηση για την πληρωμή τους στην Οικονομική Υπηρεσία.
 12. Η μέριμνα και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων που διακινούνται στο χώρο της Παν/πολης καθώς και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 13. Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για τη βελτίωση οποιουδήποτε θέματος αφορά το παραπάνω αντικείμενο.
 14. Η μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου (κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου, κ.λπ.).
Close Menu